Formula de compensare cantitativă a energiei electrice între prosumator și furnizorul de servicii (rețea)

Formula de compensare cantitativă a energiei electrice între prosumator și furnizorul de servicii (rețea)

Micii producători care au instalații fotovoltaice vor beneficia după 1 mai 2022 de noua formulă de compensare din partea furnizorilor cărora le livrează energie electrică, odată cu adoptarea ultimului act normativ de care mai este nevoie pentru ca această măsură să se concretizeze. 

Ordonanța de guvern care reglementează compensarea prosumatorilor de energie (143/28 decembrie 2021) în acord cu noile reglementări europene privind tranziția la energia verde a fost publicată la 31 decembrie 2021. La 23 februarie, ANRE a aprobat și Ordinul nr. 15 privind metodologia de aplicare, care prevede că prosumatorii care au centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pot vinde energia electrică produsă și livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.

Conform ordonanței, compensarea este oferită de furnizorii de energie, la cerere, prosumatorilor cu instalații fotovoltaice care livrează în rețea mai mult decât consumă. Compensarea cantitativă este destinată prosumatorilor cu putere instalată de până la 200 kW, iar regularizarea financiară este destinată celor cu putere instalată între 200 și 400 kW.

Elementul cel mai important din metodologia de aplicare a ordonanței este faptul că specifică modul de calcul care ar trebui folosit de furnizori atunci când facturează energia livrată și cea consumată de prosumatori.

* Metodologia prevede că la solicitarea prosumatorilor cu până la 200 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică cu care ei au încheiate contracte de furnizare sunt obligaţi să realizeze în factură o compensare cantitativă ȋntre energia electrică produsă şi livrată ȋn reţea şi cea consumată şi să reporteze în facturile prosumatorilor diferența de energie electrică dintre cantitatea livrată şi cea consumată, dacă energia produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie electrică consumată. Prosumatorii pot utiliza cantitatea de energie electrică reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.

Compensarea cantitativă a acestei categorii de prosumatori va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor şi acţiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Naţional de Energie şi Schimbări Climatice. Ulterior, prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condiţiile prevăzute pentru prosumatorii cu capacităţi instalate între 200 kW şi 400 kW pe loc de consum.

Beneficiul pentru acești prosumatori este așadar faptul că dacă nu au consumat tot surplusul produs, primesc diferența, astfel încât acest surplus nu se va pierde, așa cum a existat mereu temerea în perioada de dezbatere publică a metodologiei. Prin urmare, prosumatorii au într-adevăr posibilitatea să valorifice corect diferențele de producție dintre perioadele de vară, sau în general când ziua este mai lungă, iar ei produc mai mult decât consumă, și perioadele când ziua este mai scurtă, iar ei consumă mai mult decât produc.

Când cumpără energie de la prosumatorii cu centrale de până la 200 kW, furnizorii au obligația să folosească „un preţ identic cu prețul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator”, care nu include însă și alte costuri (costul dezechilibrelor din sistem, marja de furnizare înmulțită cu cantitatea de energie electrică consumată in perioada de facturare, transportul și distribuția, serviciile de sistem, cogenerarea, TVA și acciza, certificatele verzi).

Dacă un prosumator a livrat într-o lună în rețea mai mult decât a consumat în aceeași lună, surplusul va apărea ulterior pe facturile acestuia, calculat la același preț cu cel facturat de furnizor la momentul când prosumatorul a produs și livrat în rețea energia respectivă. Surplusul se reportează până când cantitatea respectivă de energie este consumată de prosumator. Dacă după 24 de luni consumatorul încă mai are surplus neconsumat, acesta îi va fi plătit de furnizor, la același preț al energiei active. Acesta este de fapt sensul promisiunii autorităților că prosumatorii vor fi compensați în raport de 1:1.

Pentru prosumatorii persoane fizice cu putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, furnizorul calculează cel mai simplu diferența dintre cantitatea de energie livrată în rețea de prosumator și cantitatea consumată de acesta. Ambele se înmulțesc cu prețul energiei active, la care pentru energia consumată se adaugă și celelalte elemente de cost și taxe menționate mai sus. Excepție face costul pentru dezechilibrele din sistem, care va apărea mereu pe factură cu valoarea 0.

Pentru prosumatorii persoane juridice (sau persoane fizice organizate ca PFA, întreprinderi individuale sau familiale), furnizorul calculează diferența astfel: cantitatea de energie livrată se înmulțește cu prețul energiei active, „aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulțiri realizându-se, după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal” – iar cantitatea de energie consumată se înmulțește cu prețul energiei active, la care se adaugă celelalte elemente de cost menționate mai sus, tot cu excepția costului pentru dezechilibrele din sistem.

Diferența introdusă de noua formulă de compensare este deci considerabilă față de schema anterioară de compensare prevăzută de lege, în care prosumatorii pot primi bani lunar, iar etalonul de calcul pentru prețul energiei este preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare din anul precedent.

* Metodologia ANRE prevede că la solicitarea prosumatorilor cu puteri instalate între 200 kW şi 400 kW pe loc de consum, furnizorii de energie cu care au contracte de furnizare sunt obligaţi să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna când a fost produsă energia respectivă şi să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată şi energia electrică consumată din reţea.

Proiectul spune că regularizarea financiară pentru acești prosumatori se face „conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal”. Furnizorul face regularizarea prin compensare între factura pentru energia livrată în rețea, pe baza contractului de vânzare-cumpărare de energie regenerabilă, și factura pentru energia consumată, pe baza contractului de furnizare de energie către prosumator. Dacă prosumatorul își schimbă furnizorul, contractul de vânzare-cumpărare încetează automat odată cu cel de furnizare, astfel încât, dacă dorește, prosumatorul va trebui să încheie un alt contract cu noul său furnizor.

Prevederile introduse de ANRE au atras critici ale prosumatorilor, dar și ale altor părți interesate. Greenpeace, de pildă, a acuzat faptul că din ordonanță și din declarațiile miniștrilor se înțelegea că „dacă produci energie și dai 1 kWh în rețeaua de electricitate, primești înapoi 1 kWh când ai nevoie de el”, la același preț, pe când în realitate reiese că energia livrată de prosumatori va fi mai ieftină decât cea consumată, din moment ce aceasta din urmă include și costurile cu transportul, distribuția, certificatele verzi și taxele.

Ordonanța de guvern precizează, într-adevăr, că prosumatorii sunt scutiți de obligația legală de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi. Ordonanța spune și că, prin derogare de la Codul fiscal, prosumatorii persoane fizice sunt scutiți de la plata „tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul vândut furnizorilor”. Logica implicită însă în textul ANRE este că orice compensare sau facilitate nu poate viza decât energia regenerabilă, întrucât atunci când prosumatorul livrează în rețea energie produsă cu instalații fotovoltaice, acționează în spiritul tranziției la energia verde. În schimb, când prosumatorul consumă energie din rețea, unde proveniența energiei nu e limitată la surse regenerabile, atunci trebuie să suporte aceleași taxe și costuri de folosire a sistemului ca orice alt client al furnizorului său.

Pentru companiile interesate de aceste teme, vom reveni periodic cu toate noutățile relevante care vor apărea. Rămâneți pe platforma noastră pentru a afla primii ceea ce se întâmplă în acest domeniu.