Prosumatori

Prosumatorii pot fi persoane fizice sau companii ce implementează sisteme energetice regenerabile cu o putere instalată de cel mult 27kW, respectiv cel mult 400kW, pentru persoanele juridice. Aceștia produc și pot stoca energie electrică pentru consum propriu, injectând surplusul în SEN. Pentru sistemele cu putere instalată de cel mult 200kW se poate opta pentru compensare cantitativă a energiei iar pentru sistemele mai mari de 200kW energia fiind plătită conform prețului mediu ponderat din PZU din anul anterior, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul de energie electrică.

1
ZILE PE AN

Ce este un prosumator?

Prosumatorul poate fi persoană fizică sau juridică

Prosumatorii sunt consumatorii de energie electrică persoane fizice sau juridice care îndeplinesc simultan, următoarele condiții: deţin instalaţii de producere a energiei electrice sau instalaţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare; activitatea lor specifică nu este producerea energiei electrice, respectiv în cazul persoanelor juridice nu trebuie să existe cod CAEN aferent producerii de energie electrică definit în cadrul activităţii principale, iar persoanele fizice autorizate nu trebuie să presteze activităţi de producere a energiei electrice; consumă, pot stoca şi vinde energia electrică produsă din surse regenerabile de energie produsă în clădirile lor.

Mai multe informații din punct de vedere legal al PROSUMATORILOR se regăsesc în Documentul prezentat de ANRE in 08.09.2021.

Cât costă energia vândută de prosumatori?

Prețul de vânzare al energiei produse de prosumator, conform legislații din 2018, se calculează în funcție de prețul mediu ponderat înregistrat în Piață pentru Ziua Următoare (PZU) în anul anterior.

Energia se tranzacționează pe o piață de energie concurențială, în care prețul este determinat de mecanismul cerere-ofertă. PZU (Piața pentru Ziua Următoare) este o componentă a pieței en-gros de energie electrică pe care se realizează tranzacții cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacționare.

Informații suplimentare se pot regăsi pe unica platformă de tranzacționare a energiei, OPCOM.

Pași de urmat pentru a vinde energie.

Pentru a vinde energia în rețea, cineva trebuie să o cumpere, iar acesta este Furnizorul de energie electrică, cu care prosumatorul are încheiat un contract de furnizare. Distribuitorul este responsabil să monteze contorul. Potrivit noii legislații, prosumatorii persoane fizice sunt scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale și a certificatelor verzi, aferente producţiei lor.

3 beneficii principale pentru a deveni prosumator
Reducerea impactului negativ asupra planetei prin faptul că îți produci singur energia, direct de la soare.
Reduci consumul de energie electrică din rețea, reducând factura lunară. După recuperarea investiției, energia este gratuită.
Îți produci singur energia direct de la soare, fiind soluția ideală pentru imobilele izolate.

Articole Recente

Formula de compensare cantitativă a energiei electrice între prosumator și furnizorul de servicii (rețea)

Micii producători care au instalații fotovoltaice vor beneficia după 1 mai 2022 de noua formulă de compensare din partea furnizorilor cărora le livrează energie electrică, odată cu adoptarea…
Read more

Eficientizarea procedurilor de evaluare a dosarelor de finanțare depuse la AFM

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) are în portofoliu o serie de programe cu caracteristici și complexități diferite care se adresează atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, iar…
Read more

Energie solară

Energia solară este o sursă de energie regenerabilă sigură și competitivă din punct de vedere al costurilor.Tehnologiile de energie solară convertesc energia din lumina soarelui în electricitate, fie…
Read more