Casa Verde Fotovoltaice

Casa Verde Fotovoltaice este un program guvernamental desfășurat prin finanțare de la Ministerul Mediului prin AFM. Programul vizează instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Program de finanțare prin Ministerul Mediului și AFM

Finanţarea prin AFM se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală, în limita sumei de 20.000 de lei.

Programul este dedicat instalării sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. 

Enesco Services te ajută să beneficiezi de ajutor financiar prin proiectul susținut de AFM, de la documente până la instalare!

Casa Verde Fotovoltaice

Informații utile

- Persoanele fizice cu domiciliul in Romania;
- Esti proprietarul imobilului pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice;
- Unde sunt mai multi proprietari, acestia trebuie sa isi dea toti acordul cu privire la implementarea proiectului (copropietarii semneaza pe cererea de finantare);
- Imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu juridic sau revendicari;
- Fara obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local.
- Panouri fotovoltaice;
- Invertor;
- Materiale conexiuni;
- Structura de montaj a sistemului;
- Tablou electric curent continuu/curent alternativ;
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile;
- Modul de comunicație;
- Contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic.
- Validarea instalatorilor;
- Solicitanții se înscriu la un instalator autorizat din județul de proveniență;
- Comisia de analiză AFM va publica lista proiectelor aprobate;
- Solicitanții au 90 zile să obțină ATR și 8 luni să implementeze proiectul.
- Cererea de finanţare (anexa nr. 3);
- Actul de identitate al solicitantului;
- Extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, nu mai vechi de 30 zile;
- Certificatul de atestare fiscala privind obligaţiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;
- Certificatul de atestare fiscala privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala işi are domiciliul.

Preînscrierea în programul „Casa Verde Fotovoltaice” – AFM

Enesco Services nu percepe taxă de înscriere în programul cofinanțat de Ministerul Fondului de Mediu „Casa Verde Fotovoltaice”. Serviciul este gratuit, indiferent dacă veți fi sau nu declarat eligibil în program. Înscrierea se va face telefonic în urma completării formularului de preînscriere de mai jos:

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în data de 23 martie 2020, prima listă cu peste 5.300 de dosare acceptate din cele peste 7.600 de dosare evaluate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Până la finalul lunii aprilie se vor finaliza evaluarea tuturor celor 26.000 de dosare depuse în cadrul programului. Clienții care au apelat la serviciile nostre și au depus dosarul prin Enesco Services Srl, vor fi înștiințați în cel mai scurt timp. Vă vom ține la curent cu actualizările publicate de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Aici poate fi verificată lista persoanelor aprobate AFM