Legislație Casa Verde AFM

Legislație Casa Verde AFM

Programul Casa Verde  a fost iniţiat în România în anul 2010, şi îşi propune să reducă poluarea prin acordarea de finanţări nerambursabile pentru instalarea de sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă. Se urmăreşte astfel înlocuirea metodelor clasice (cum ar fi arderea lemnului şi a combustibililor fosili) utilizate pentru producerea energiei termice pentru uz menajer.

Acest Program se adresează atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice (unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult). Finanţarea Programului Casa Verde este asigurată de către Fondul pentru Mediu. Programului Casa Verde va primi o finanţare de 735 milioane RON pentru 2011.

Până în prezent, Programul Casa Verde s-a dovedit a fi un succes. Peste 2.000 de proiecte dintre cele depuse au primit deja finanţare de la iniţierea sa, în luna iulie 2010. Pentru anul 2010, bugetul alocat pentru acest program a fost de 110 milioane RON.

Programul Casa Verde pentru persoane fizice

•    Destinatarii Programului Casa Verde
Programul Casa Verde se adresează doar persoanelor fizice care au domiciliul pe teritoriul României şi care sunt proprietarii ai imobilului unde se va instala sistemul de încălzire. Imobilul în cauză nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs, vreunei revendicări sau unei proceduri de expropriere.
•    Proiecte finanţate prin Programul Casa Verde

Prin Programul Casa Verde se finanţează instalarea de sisteme noi pentru încălzire care utilizează energie regenerabilă (instalarea de panouri solare; instalarea de pompe de căldură; centrale termice care sunt alimentate cu resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere), dar şi înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.
Un solicitant poate depune, în cadrul unei sesiuni de finanţare, un singur proiect, dar în cadrul aceluiaşi proiect se pot cumula două tipuri de instalaţii din cele menţionate mai sus.

•    Procedura de acordare a finanţării 
În cazul în care dosarul de finanţare este aprobat, între solicitant şi Administraţia Fondului pentru Mediu se încheie un contract de finanţare valabil până la finalizarea proiectului de instalare a sistemelor care utilizează energie regenerabilă, dar nu mai mult de 12 luni de la data semnării sale.

Finanţarea acordată va trebui returnată în cazul în care proiectele finanţate (i) nu sunt folosite conform scopului stabilit, sau (ii) dacă au fost vândute, în timpul derulării proiectului sau după finalizarea acestuia, pe o perioadă de un an.

•    Cheltuielile eligibile în cadrul Programului Casa Verde
Finanţarea acordată prin Programul Casa Verde acoperă sumele cheltuite de beneficiar pentru:

a.    achiziţionarea instalaţiilor necesare pentru sisteme noi care utilizează energie regenerabilă sau pentru înlocuirea/completarea sistemelor clasice; 
b.    montajul şi punerea în funcţiune a sistemului; 
c.    taxa pe valoarea adăugată (TVA).

•    Sumele care pot fi alocate beneficiarului-persoană fizică
Sumele acordate beneficiarului Programului Casa Verde reprezintă subvenţii fixe, acordate în funcţie de tipul sistemului de încălzire instalat:

a.    până la 6.000 RON pentru instalarea panourilor solare; 
b.    până la 8.000 RON pentru instalarea pompelor de căldură; 
c.    până la 6.000 RON pentru centrale termice care sunt alimentate cu resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere.

Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

Programul Casa Verde pentru persoane juridice

Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice, precum şi unităţile de cult pot fi beneficiari ai Programului Casa Verde pentru persoane juridice.

Spre deosebire de programul destinat persoanelor fizice, pentru evaluarea dosarului de finanţare depus de persoanele juridice se folosesc anumite grile de punctaj, luându-se în considerare inclusiv raportul cost-beneficiu al proiectului propus pentru finanţare.

În cazul persoanelor juridice, finanţarea pentru sistemele care folosesc energie regenerabilă se acordă în cotă procentuală, şi nu ca o sumă fixă, în valoare de până la 90% din cheltuielile aferente proiectului; această valoare nu poate totuşi depăşi suma de 2 milioane RON.

Numele oficial al programului este Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, programul fiind denumit popular „Casa Verde”.

Baza legală:
•    Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 950 din 17 iunie 2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;
•    Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1223 din 11 august 2010 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 950/2010;
•    Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1741 din 20 octombrie 2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult.

Pentru mai multe informații puteți consulta site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.